Share:

Research and Technical Reports

Control de HCl en els forns d'incineració de la planta incineradora de Moncada i Reixac
Roca, F.J.
TERSA, pp. 1-47, Barcelona, Abril 1986
Control d'emissions a l'atmosfera de la planta de producció d'etilè
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-47, Tarragona, Enero 1986
Control periòdic dels nivells d'emissió en la planta de productes químics inorgànics
Roca, F.J.
S.A.CROS FLIX, pp. 1-73, Febrer 1986
Determinació dels nivells d'emissió de contaminants de la planta d'aglomerat asfàltic
Roca, F.J.
PANASFALTO S.A., pp. 1-37, Barcelona, Marzo 1986
Control d'emissions i condicions de combustió de la planta de vapor
Roca, F.J.
DERIVADOS ELECTROQUÍMICA DE LEVANTE S.A., pp.1-38, Marzo 1986
Certificació dels nivells d'emissió en la nova instal.lació de fabricació de pasta de paper
Roca, F.J.
CELESA, pp. 1-48, Tarragona, Abril 1986
Nivells d'emissió de contaminants en la fase de producció de l'àcid triclorisocinúric
Roca, F.J.
ELECTROQUIMICA DE LEVANTE S.A., pp. 1-68, Barcelona, Mayo 1986
Control de HCl en els forns de la planta incineradora de Moncada i Reixac
Roca, F.J.
TERSA, pp. 1-47, Barcelona, Abril 1986.
Prova de recepció de la planta incineradora de Son Reus
Roca, F.J.
RECUPERACIÓN DE ENERGIA S.A., pp. 1-57, Palma Mallorca, Abril 1986
Control d'emissions industrials a l'atmosfera en la planta de fabricació de pasta de paper
Roca, F.J.
CELESA, pp. 1-57, Tortosa, Juny 1986.
Nivells d'emissió de contaminants d'una planta d'aglomerat asfàltic
Roca, F.J.
AGLOMERADOS FELANITX S.A., pp. 1-56, Palma de Mallorca, Junio 1986.
Control de contaminants en el procés de secat de matèria primera
Roca, F.J.
AICAR S.A., pp. 1-45, Barcelona, Juliol 1986
Control d'emissió de contaminants en la planta de fabricació de resines fenòliques fenol-formol i melamina-formol
Roca, F.J.
DERIVADOS FORESTALES S.A., pp. 1-43, Barcelona, Septiembre 1986
Avaluació dels nivells d'emissió de contaminants en un incinerador de carbó actiu
Roca, F.J., Ferrer, N.
SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, pp. 1-45, Barcelona, Mayo 1986
Estudi d'emissions a l'atmosfera i paràmetres d'emissió-operació.planta incineradora de Girona
Roca, F.J.
IRSUSA, pp. 1- 42, Girona, Noviembre 1986.
Control d'emissions en una planta de fabricació d'àcid nítric
Roca, F.J.
EXPLOSIVOS RIOTINTO S.A., pp. 1-41, Tarragona, Abril 1987
Control ambiental del processos de producció de fosfat bicàlcic, Cl4C i NH4Cl
Roca, F.J.
CROS FLIX S.A., pp. 1-72, Flix, Abril 1987
Prueba de recepción de una planta incineradora
Roca, F.J.
Govern Andorrà, pp. 1-69, Andorra La Vella, Febrero 1987.
Control d'emissions a l'atmosfera de HCl, CO i NOx en una planta incineradora de RSU
Roca, F.J.
IRSUSA, pp. 1- 52, Girona, Septiembre 1987.
Minimització d'emissions de PSS en una planta de vapor en el procés de producció de pasta de paper
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
TORRES HOSTENCH S.A., pp. 1-38, Girona, Diciembre 1988.
Determinación de la concentración de ciclohexanona en salas de serigrafia
Roca, F.J.
PLASMART S.A., pp. 1- 27, Barcelona, Enero 1989.
Estudi d'emissions en la planta d'oxidació catalítica d'asfalts
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
TEXSA, pp. 1-39, Barcelona, Marzo 1989.
Control d'emissions de contaminants en una planta de d'etilè
Roca, F.J., A.
DOW CHEMICAL S.A., pp. 1-56, Tarragona, Enero 1990.
Determinació de les emissions produïdes en el procés de neteja de fileres d'extrussió utilitzant poliuretà com a matèria primera
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
MAQUEX S.L., pp. 1-36, Barcelona, Enero 1990.
Avaluació de l'impacte de la Directiva CEE/21/06/89 en plantes incineradores de RSU
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A
TERSA, pp. 1-63, Sant Adrià de Besos, Enero 1990.
Anàlisi de les emissions produïdes en diferents forns d'una planta incineradora de RSU
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A
RECUPERACION DE ENERGIA S.A., pp. 1-57, Barcelona, Abril 1990.
Nivells d'immissió Gener-Desembre de partícules sòlides en suspensió en el magatzem de carbó
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
CIA GENERAL DE CARBONES, pp. 1-58, Castellbisbal, Diciembre 1990.
Nivells d'emissió de CO, HF, COT i paràmetres d'operació en els forns d'incineració de la planta de Montcada i Reixac
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
RECUPERACION DE ENERGIA S.A., pp. 1-47, Barcelona, Marzo 1991
Determinació dels cabals d'aire de combustió i temperatures en dos forns d'incineració d'una planta de 1000 tn/dia
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
TERSA, pp. 1-73, Barcelona, Mayo 1991
Estudi d'immissió de PSS i PS. Correlació de la concentració de C en els nivells mesurats
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES S.A., pp. 1-62, Barcelona, Diciembre 1991
Control d'emissions a l'atmosfera en un "cleaner-resin" al utilitzar ABS com a matèria primera
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
MAQUEX S.L, pp. 1-24, Barcelona, Abril 1992
Estudi ambiental en la planta incineradora de RSU
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
IRSUSA, pp.1-48, Girona, Mayo 1992.
Auditoria ambiental (atmosfera) en la planta de producció de formes sòlides
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
LABORATORIOS MENARINI S.A, pp.1-40, Barcelona, Junio 1993.
First Progress Report and Technical Description on Project 7220-ED/027: Hot gases desulphurization for advanced power generation
Puigjaner, L. , Velo, E., Pan, Y.G., Roca, F.J., Manyà, J.J., Sanchez, G.
CEE, pp. 1-55, Barcelona, Enero 1994.
Primer Informe Técnico y de Progreso Proyecto COAL-CT92-0002
Puigjaner, L., Velo, E., Pan, Y.G., Roca, X.
Comunidad Económica Europea, pp. 1-30, Barcelona, Enero 1994.
Second Progress Report and Technical Description on Project 7220-ED/027: Hot gases desulphurization for advanced power generation
Puigjaner, L. , Velo, E., Pan, Y.G., Roca, F.J., Manyà, J.J., Sanchez, G.
CEE, pp. 1-55, Barcelona, Julio 1994.
Informe Técnico y de Progreso Proyecto JOU2-CT92-0157
Puigjaner, L., Navarro, J., Perales, F.J., Roca, X.
Comunidad Econòmica Europea, pp. 1-16, Barcelona, Julio 1994.
Avaluació de l'impacte del parc de matèria primera de la planta de fabricació d'aglomerats de fusta
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
UTIEL S.A., pp. 1-76, València, Septiembre 1994
Third Progress Report and Technical Description on Project 7220-ED/027: Hot gases desulphurization for advanced power generation
Puigjaner, L. , Velo, E., Pan, Y.G., Roca, F.J., Manyà, J.J., Sanchez, G.
CEE, pp. 1-55, Barcelona, Enero 1995.
Determinació de l'emissió d'òxids de nitrogen en diferents processos d'operació d'un "cleaner-resin"
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
MAQUEX S.L., pp. 1-11, Barcelona, Mayo 1995.
Estudi impacte d'olors en la producció d’àcid làctic i derivats
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
PURAC BIOQUÍMICA S.A. , pp. 1-69, Montmeló, Julio 1995.
Fourth Progress Report and Technical Description on Project 7220-ED/027: Hot gases desulphurization for advanced power generation
Puigjaner, L. , Velo, E., Pan, Y.G., Roca, F.J., Manyà, J.J., Sanchez, G.
CEE, pp. 1-55, Barcelona, Julio 1995.
Nivells de concentració de metalls i hidrocarburs en la nau de soldadura
Roca, F.J., Corruchaga, A.
PIASA, pp. 1-18, Barcelona, Septiembre 1995
Control de COV en els processos de destil.lació i decoloració d'àcid làctic. Correlació de paràmetres de procés amb la qualitat del producte acabat
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
PURAC BIOQUÍMICA S.A., pp. 1-87, Montmeló, Noviembre 1995.
Estudi de les activitats potencialment emissores d'olor instal.lades en el terme municipal de Montornés del Vallés
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
AJUNTAMENT DE MONTORNÉS DEL VALLÉS, pp. 1-25, Montornès del Vallès, Junio 1996.
Estudi de tractament de barreges de residus de fusta i biomassa, mitjançant gasificació en un reactor de llit fluiditzat. Informe Final
Puigjaner, L., Pan, Y.G., Velo, E., Roca, F.J., Sánchez, G., Roig, S., Oliver, M ., Blasco, N.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Residus, pp. 1- 55. Barcelona, Septiembre 1996.
Estudi de la concentració de tricloretà en el procés de fabricació d'equips frigorifics (fase soldadura i neteja)
Roca, F.J., Corruchaga, A.
THERMO KING S.A., pp. 1-25, Barcelona, Septiembre 1996.
Avaluació dels nivells d’emissió en les fases de secat i cocció de material ceràmic (ECOBRIK : fangs residuals industria paperera i textil)
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
UPC, Barcelona, Diciembre 1996.
Project 7220-ED081. Contribution of the UPC to the 1st progress report : Mathematical Simulation of Coal Gasification and Combustion Processes
Manyà, J.J., Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A., Delgado, A., Nougués, J.M., Perales, J.F., Pan, Y.G., Velo, E., Puigjaner, L.
CEE, pp. 1-22, Barcelona, Julio 1997.
Estudi dels nivells d'emissió de partícules sòlides en suspensió en dos focus emissors del procés de tall de metall amb làser
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
SOME S.A., pp. 1-10, Sant Quirze de Basora, Septiembre 1997.
Avaluació dels nivells d'emissió de contaminants en el procés de secat i cocció de residus de tractament d'aigües
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
UPC, pp. 1-56, Barcelona, Noviembre 1997.
Evolució de la producció de biogàs. Determinació de la potència calorífica
Roca, F.J., Manyà, J.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A. , pp. 1-40, Gavà, Diciembre 1997.
Project 7220-ED081. Contribution of the UPC to the second progress report : Mathematical Simulation of Coal Gasification and Combustion Processes
Manyà, J.J., Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A., Delgado, A., Nougués, J.M., Perales, J.F., Pan, Y.G., Velo, E., Puigjaner, L.
CEE, pp. 1-22, Barcelona, Enero 1998.
Evolució de la concentració de sulfur d'hidrogen en la composició total del biogàs produït en la planta de depuració d'aigües residuals urbanes de Gavà-Viladecans
Roca, F.J., Manyà, J.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A. , pp. 1-20, Gavà, Marzo 1998.
Concentració de contaminants i paràmetres d'emissió en el forn de cocció de material ceràmic (ECOBRIK: fangs depuradora físico-química atomitzats i assecats tèrmicament)
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
UPC, pp. 1-42, Barcelona, Mayo 1998.
Estudi de la composició de biogàs en la planta depuradora de Gavà-Viladecans en funció de diferents paràmetres de funcionament
Roca, F.J., Manyà, J.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A., pp. 1-20, Gavà, Junio 1998.
Disseny d'un sistema de control d'emissions a l'atmosfera amb components d'olor en nuclis urbans
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
AJUNTAMENTS DE MONTMELÓ I MONTORNÈS DEL VALLÈS, pp. 1-83, Noviembre 1998.
Evolució de la producció de biogàs. Determinació de la potència calorífica
Roca, F.J., Manyà, J.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A. , pp. 1-40, Gavà, Diciembre 1998.
Simulació de la dispersió de les posibles emissions de COV en nuclis urbans
Cremades, L.V., Roca, F.J.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ, pp. 1-167, Montmeló, Marzo 1999.
Evolución composició d’àcid sulfhídric en els digestors de la planta depuradora de Gavà-Viladecans en funció de diferents paràmetres de funcionament
Roca, F.J., Manyà, J.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A., pp. 1-38, Gavà, Junio 1999.
Pre-auditoria d'activitats industrials potencialment emissores de COV instal.lades en el terme municipal de Montmeló
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ, pp. 1-51, Montmeló Junio 1999.
Pre-Auditoria d'activitats potencialment emissores de COV i olors instal.lades en el terme municipal de Montornés del Vallés
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
AJUNTAMENT DE MONTORNÉS DEL VALLÉS, pp. 1-38, Montornés del Vallés, Septiembre 1999.
Evolució de la producció de biogàs. Determinació de la potència calorífica
Roca, F.J., Manyà, J.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A. , pp. 1-40, Gavà, Diciembre 1999.
Caracterització del biogàs produït a l’abocador de Coll Cardus per l’aprofitament energètic
Roca, F.J. Corruchaga, A., Folch, J.
AMASA, pp. 1-30, Vacarisses, Maig 2000.
Auditoria ambiental (Atmosfera) dels processos de producció d’industria alimentària
Roca, F.J. , Corruchaga, A., Folch, J.
BESTFOODS ESPAÑA S.A.- MAQUIGREIX S.A., pp. 1-48, Montmeló, Maig 2000.
Pre-auditoria ambiental (Atmosfera) dels processos de producció d’aromes, essències i zootècnia
Roca, F.J., Corruchaga, A., Cid, J.
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS, pp. 1- 53, Montornès, Juny 2000.
Estudi de l’emissió de COV en els processos de assecat, emmagatzematge i pre-combustió del gra de soja
Roca, F.J.
CARGILL ESPAÑA S.A., Barcelona, Juliol 2000.
Control de diferents paràmetres per a la caracterització del biogás produït a les plantes depuradores de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Abrera
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A.
INGENIEROS EMETRES pp. 1-32, Barcelona, Octubre-Diciembre 2000.
Estudio para el control de la composición y potencia calorífica del biogàs producido en la planta depuradora de aguas residuales urbanas de Gavà-Viladecans
Roca, F.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A., pp. 1-36, Gavà, Enero-Diciembre 2000
Estudio para la detección y cuantificación de las concentraciones de COV (componente de olor) en períodos de 24 horas en los términos municipales de Montmeló y Montornès del Vallés
Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J.
DIPUTACIÓN DE BARCELONA, Barcelona, Enero 2001.
Control de las características de las diferentes líneas de producción de biogás de un vertedero de RSU
Roca, F.J.
METSA MAQUINARIA Y SERVICIOS, Logroño, pp. 1-5, Enero 2001.
Determinació de la potencia calorífica de mostres de biogás d’EDAR
Roca, F.J.
METSA MAQUINARIA Y SERVICIOS, La Coruña, pp. 1-5, Julio 2001
Estudio para la determinación de la eficiencia de un biofiltro
Roca, F.J.
INGENIERIA ENERGÉTICA Y DE CONTAMINACIÓN S.A. , pp. 1-10, Sevilla, Noviembre 2001
Estudio para el control de la composición y potencia calorífica del biogás producido en la planta depuradora de aguas residuales urbanas de Gavà-Viladecans
Roca, F.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A., pp. 1-36, Gavà, Enero-Diciembre 2001
Diseño de un sistema para la toma de muestras y anàlisis de contaminantes en circuitos frigoríficos
Roca, F.J.
CUBIGEL S.A. (DIV.UNIDAD HERMÈTICA), pp.1-15, Barcelona, Enero 2002
Evolución de la potencia calorífica del biogás producido en la planta EDAR de Gavá-Viladecans
Roca, F.J.
METROPOLITANA DE SANEAMIENTO S.A.,pp. 1-36, Gavá, Enero-Diciembre 2002
Programa de evaluación del impacto de olores (COV) y contaminantes a la atmosfera (PSS, PSD y NH3) emitidos potenciamente por una planta de tratamiento de residuos orgánicos (compostage) situada en el término municipal de Manlleu.
Roca, F.J., Folch, J., Corruchaga, A., Cid, J.F.
INTERVENCIÓN AMBIENTAL, S.L., Barcelona, Enero 2002.
Estudiós de composición de biogàs y parámetros de calidad para el aprovechamiento energético de biogàs : Determinació de diferents paràmetres per a la caracterizació del biogàs producido en la planta EDAR de Tarragona, Sabadell, depósito controlado de A Corunya, Orense y Eivissa
Roca, F.J.
METSA, Barcelona, Septiembre 2002
Proyecto de diseño de una estructura de control de compuestos orgánicos volátiles aplicable al termino municipal de Vacarisses
Roca, F.J.
AJUNTAMENT DE VACARISSES, pp. 1-45, Barcelona, Gener 2003
Anàlisis de microcontaminantes en gas refrigerante
Roca, F.J.
CUBIGEL (UNIDAD HERMÈTICA) S.A., pp. 1-8, Barcelona, Enero 2003
Proyecto de control de impacto de actividades industriales en áreas urbanas e industriales. Caracterización del impacto de fuentes emissoras (COV) en el entorno urbano e industrial : Valoración del impacto de actividad textil
Roca, F.J., Cid, J.F.
AJUNTAMENT DE TERRASSA, Barcelona, Marzo 2004.
Proyecto de diseño de un sistema de control de COV (control dinámico y difuso) en áreas urbanas por desorción tèrmica acoplaba a cromatografia de gasos/masas. “Realización del mapa de calidad atmosférica (olores) en la área urbana de Terrassa”
Roca, F.J., Ribes, A., Perales, J.F.
AJUNTAMENT DE TERRASSA, pp. 1-155, Barcelona, Junio 2004.
Informe técnico sobre el impacto de una actividad profesional : agencia de publicidad
Roca, F.J.
NARCÍS MIRANDES, Girona, Junio 2004
Proyecto de desarrollo de un sistema integrado de análisis meteorológico (matrices de estabilidad, frecuencias de impacto,…) control químico y control social para el control de episodios de olor en vista a la redacción de una ordenanza de olores. Proyecto de realización de un mapa de olores y de la calidad del aire en la àrea urbana de Banyoles
Roca, F.J., Perales, J.F., Ribes, A., Carrera, G., Soriano, C., Alarcón, M.
AJUNTAMENT DE BANYOLES, pp. 1-230, Girona, septiembre, 2005.
Proyecto de minimización de episodios de olor en la área urbana de Terrassa: Identificación de compuestos y fuentes emisoras. Inventario de actividades potencialmente emisoras de olores y compuestos tóxicos procedentes del polígono Nord de Can Tusell. Evaluación de datos de control social
Roca, F.J., Ribes, A., Carrera, G.
AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, pp. 1- 58, Barcelona, Diciembre 2005
Control de la concentración de compuestos orgánicos volátiles en el recinto de reprografia y venta de material
Roca, F.J.
ETSEIB, Barcelona, Marzo 2006
Evaluación de la calidad del aire interior. Identificación de compuestos productores de episodios e impactos relacionados con el síndrome de edificio enfermo (SBS)
Roca, F.J., Gallego, E.
R.PAMIES, pp. 1- 49, Barcelona, Junio 2006
Anàlisis meteorológico zonal. Simulación numèrica de los efectos potenciales de las emisiones procedentes de una planta de fabricación química
Perales, J.F., Roca, F.J.
KAÓ CORPORATION S.A., pp. 1-29, Barcelona, Junio 2006
Calidad del aire interior. Determinación de la concentración de compuestos orgánicos volátiles
Roca, F.J., Gallego, E.
pp. 1-17, R.PAMIES, Barcelona, Julio 2006
Análisis meteorológico zonal para la aplicación y desarrollo de mapas de predicción de impactos y diseño del proceso de control químico de control de episodios de olor y calidad del aire en la área urbana de Benicarló
Roca, F.J., Perales, J.F.
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, pp. 1- 48, Barcelona, Julio 2006
Control químico de episodios de olor y calidad del aire en la área urbana de Benicarló)
Roca, F.J., Gallego, E.
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, pp. 1- 20, Barcelona, Septiembre 2006
Identificación de las actividades productoras de los episodios de olor registrados en la área urbana de Benicarló. Contribución de las distintas actividades. Evaluación de la concentración de compuestos tóxicos según criterios internacionales de calidad del aire
Roca F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, pp. 1- 38, Noviembre de 2006
Estudio de impacto del almacenamiento de maderas tratadas con creosotas en las zonas próximas habitadas
Roca, F.J., Perales, J.F. Gallego, E.
PYMSA, pp. 1- 42, Marzo, 2007
Redacción ordenanza de olores
Roca, F.J., Perales, J.F.
AYUNTAMIENTO DE BANYOLES, pp. 1-19, Girona, Mayo 2007
Estudio de identificación de olores en el edificio H de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
ETSEIB, Julio 2007
Calidad del aire interior. Niveles actuales de CO, CO2, Humedad relativa y compuestos orgánicos volátiles en una vivienda
Roca, F.J., Gallego, E.
R.PAMIES, Barcelona, Enero 2008
Calidad del aire interior. Niveles de compuestos orgánicos volátiles
Roca, F.J., Gallego, E.
I.DEPEDRO, Barcelona, pp.1-9, Barcelona, Abril,2008
Control de los niveles de concentración de compuestos orgánicos y parámetros de emisión de procesos de impresión gráfica
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA, S.A., pp. 1-15, Octubre, 2008
Estudio de dispersión de contaminantes a la atmosfera de un proyecto de instalación de una planta de cogeneración de biomasa
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, pp. 1-52, Noviembre, 2008
Proyecto de R+D del producto de la burbuja Zonair 3D
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
TRILANZ, S.L., pp. 1- 7, Diciembre, 2008
Evaluación técnica de las características del diseño inicial de la burbuja Zonair3d en referencia a las condiciones ambientales y de seguridad (calidad del aire)
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-19, Febrero 2009
Estudio de la ocurrència de episodios de olor, calidad del aire interior y exterior mediante control químico con captación dinàmica (multilecho) y anàlisis por DT-GC/MS. Identificación de los compuestos generadores y origen en el edificio del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-40, Mayo de 2009
Revisión técnica del redactado del pliego de condiciones técnicas y clausulas administrativas relativo al suministro de gases industriales y medicinales
Roca, F.J.
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, pp. 1-15, Julio de 2009
Controles de la calidad del aire : Niveles de concentración de compuestos orgánicos en una vivienda de la calle Previsión de Sant Joan Despi (Barcelona)
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
R. BONICH, octubre de 2009
Diseño de indicadores de calidad del aire en campus UPC
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
CITIES-UPC, pp. 1-123, Enero de 2010
Informe 01 : Estudio para la identificación de compuestos y origen de las actividades emisoras generadoras de olor que se producen en la àrea metropolitana de Tarragona. Modelització d’impactes d’activitats
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
GEPEC, pp 1-37 , Marzo de 2010
Control de la qualitat de l’aire en una sala de spinning del Club Metropolitan
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
TRILANZ, S.L., pp. 1-7, Marzo de 2010
Informe 01 : Análisis de metano de muestras procedentes de ganado vacuno
Gallego, E., Roca F.J.
pp. 1-7, IRTA, Marzo de 2010
Control de calidad del aire en salas de spinning
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1- 10, TRILANZ, S.L., Abril de 2010
Control de qualitat de l’aire en el despatx 178 del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-8, PRBB, abril de 2010
Informe 01 : Análisis de metano de muestras procedentes de ganado vacuno- Tedlar. Estudi d’estabilitat
Gallego, E., Roca F.J.
pp. 1-6, IRTA, Abril de 2010
Informe 02 : Análisis de metano de muestras procedentes de ganado vacuno- Tedlar
Gallego, E., Roca F.J.
pp. 1-6, IRTA, Abril de 2010
Informe 03 : Análisis de metano de muestras procedentes de ganado vacuno- BDVacucontainer
Gallego, E., Roca F.J.
pp. 1-5, IRTA, Abril de 2010
Control de qualitat de l’aire (Horari laboral i episodis d’olor) en les sales de climatització i despatxos de la primera, segona i tercera planta del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-7, PRBB, Juny 2010
Informe 04 : Análisis de metano de muestras procedentes de ganado vacuno- BDVacucontainer
Gallego, E., Roca F.J.
pp. 1-7, IRTA, Juny de 2010
Control de qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 289, 369, 389, 469, 273.02 i Clima 5
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-4, Juliol de 2010
Informe 02 : Estudio para la identificación de compuestos y origen de las actividades emisoras generadoras de olor que se producen en la área metropolitana de Tarragona. Cálculo de retrotrayectorias y control químico
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
GEPEC, pp 1-37 , Julio de 2010
Avaluació de l’impacte d’olor i de la qualitat de l’aire prodüit per una planta d’assecat de sansa situada en el terme municipal de La Galera
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-39, AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA, Juliol de 2010
Control químic i càlcul de retrotrajectòries dirigides a la identificació d’episodis d’olor i qualitat de l’aire en diferents municipis del Camp de Tarragona
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-27, GEPEC Ecologistes de Catalunya, setembre de 2010 (CTT- C07865)
Informe 05:Control dels nivells de concentració de COV en l’aire interior i exterior de les sales de climatització de les plantes primera, segona i quarta del PRBB
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-16, CONSORCI DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, octubre de 2010 (CTT-S0002)
Informe 06:Control dels nivells de concentració de COV en l’aire interior i exterior de les sales de climatització 600.32, 650.31 i laboratoris 712.01, 715 i 785
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp.1-12, CONSORCI DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, desembre de 2010 (CTT-S0002)
Informe 07: Control de qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització i laboratoris de les plantes 5ª, 6ª i 7ª
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-28, CONSORCI DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, octubre de 2010 (CTT-S0002) Gener de 2011
Informe 08: Control de qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització i laboratoris de les plantes 7ª
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-15, CONSORCI DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, (CTT-S0002) Març de 2011
Informe 09: Control dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils en el CMRB
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-14, CONSORCI DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, (CTT-S0002) Març de 2011
Control de la calidad del aire interior de dos autocaravanas MOBILVETTA equipadas con calefacción de gas propano
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-13, S.CUTURA (CTT-S0002) Març de 2011
Control de la qualitat de l’aire exterior i interior en diferents punts de la Facultat de Geològiques
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-13, UNIVERSITAT DE BARCELONA (OSSMA) (CTT-S0002) Març de 2011
Caracterització d’episodis d’olor : Identificació i quantificació dels compostos generadors
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp.1-8, P.VENDRELL (CTT-S0002), Abril de 2011
Informe01: Control de la calidad del aire en el interior de una autocaravana Mobilvetta Modelo K.Yacht MH 84 a diferentes temperaturas
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-15, SEA ESPAÑA S.L.(CTT-S0002), Maig de 2011
Informe02 : Control de la calidad del aire en el interior su caravana Mobilvetta K Yacht MH 87 a diferentes temperaturas
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-13, S.CUTURA (CTT-S0002), Maig de 2011
Informe01: Control de la calidad del aire en el interior su caravana Mobilvetta K Yacht MH 87 con la calefacción no de serie conectada
Roca, F.,J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp.1-14, J.SOLER (CTT-S0002), Maig de 2011
Informe01: Control de la calidad del aire interior y exterior en períodos de episodios de contaminación por potenciales actividades externas en la vivienda de la calle Jardí, 76 de Vilanova i la Geltrú
Roca, F.,J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp.1-12, D.VILLAHERMOSA (CTT-S0002), Juny de 2011
Caracterització dels compostos orgànics volàtils i la seva contribució a l’olor de l’ambient interior de l’ECOPARC I de Barcelona
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, Juliol, 2011
Control de la concentració de compostos orgànics volàtils a l’aire interior dels despatxos 245, 247 en períodes d’episodis d’olor i horari laboral
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, pp. 1-9, Octubre 2011
Control de la qualitat de l’aire interior d’un autocaravana LAIKA model KREOS 710
Roca, F.,J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-11, S.CUTURA, Octubre 2011
Estudi de dispersió atmosfèrica de contaminants per un projecte d’una futura planta de combustió de biomassa a instal.lar en el terme municipal d’El Palau d’Anglesola
Perales, J.F., Roca, F.J., Gallego, E.
pp. 1-56, AJUNTAMENTS D’EL POAL I EL PALAU D’ANGLESOLA, Novembre 2011
Caracterització de les emissions dels materials constructius de la BUBBLE Puré Air pel disseny del posterior sistema de tractament tèrmic
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, E.
p. 1-19, TRILANZ S.L. Novembre 2011
Informe nº 4 :”Control de la calidad del aire con ocupación máxima de personas en la Bubble Pure Air
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-3, Eenero, 2012
Caracterización de las emisiones de un potencial material constructivo de PVC libre de ftalatos
Roca, F.J., Gallego, E., Perales J.F.
TRILANZ.S.L., p. 15, Febrero de 2012
Control de la qualitat de l’aire en episodis de potencial contaminació a l’interior d’un habitatge
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 15, C.IGLESIAS, Febrer 2012
Evaluación de la eficiencia de reducción de compuestos orgánicos volátiles en el aire interior de la Bubble Pure Air mediante la aplicación de un sistema de tratamiento fotocatalítico (ACTIVTEK INDUCT 500-NORTHWARD GROUP) del aire de impulsión
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
p.1-31, TRILANZ S.L., Febrer-Març 2012
Anàlisi de les dades existents de nivells d’immissió de contaminants en els municipis de La Garriga i Llerona
Roca, F.J., Perales, J.F.
p.7, PLATAFORMA ANTI-INCINERADORA DEL CONGOST, Març, 2012
Impacte de la futura planta de combustió de biomassa als nuclis de població d’Els Gorcs i Llerona
Roca,F.J., Perales, J.F.
PLATAFORMA ANTINCINERADORA DEL CONGOST, p. 14, Març, 2012
Informe nº 2 : Estudi de dispersió atmosfèrica de contaminants per un projecte d’una futura planta de combustió de biomassa a instal.lar en el terme municipal d’El Palau d’Anglesola. Análisi de noves dades aportades per NUFRI S.A;
Perales, J.F., Roca, F.J., Gallego, E.
pp. 1-23, AJUNTAMENTS D’EL POAL I EL PALAU D’ANGLESOLA, Abril 2012
Control de la calidad del aire en una sala de spinning del centro OMNIA HEALTH SOLUTIONS
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
p.15, TRILANZ S.L., Abril 2012
Identificació i quantificació dels compostos orgànics volàtils en diferents punts a l’entorn de l’abocador de Can Planas (Cerdanyola del Vallés)
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-88, CONSORCI URBANISTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÉS, Maig, 2012
Estudi per la identificació i quantificació dels compostos orgànics volàtils en diferents punts del subsòl a l’entorn de l’abocador de Can Planas (Cerdanyola del Vallés)
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
pp. 1-24, CONSORCI URBANISTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÉS, Maig, 2012
Estudi per la identificació i quantificació dels nivells d’emissió superficials de compostos orgànics volàtils i mercuri (presa de mostres) en diferents punts de l’abocador de Can Planas (Cerdanyola del Vallés)
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp. 1-27, CONSORCI URBANISTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÉS, Juliol, 2012
Anàlisi de les dades existents de nivells d’immissió de fons de contaminants en els municipis d’El Poal i El Palau d’Anglesola
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.
pp.1-19, AJUNTAMENT D’EL POAL, Setembre, 2012-09-27
Identificación y cuantificación de los compuestos orgánicos volátiles registrados en episodios de contaminación en el aire interior de la vivienda de la calle Dr.Fleming, Nº5, 1ª, 1ª de Vilanova i la Geltrú
Roca, F.J., Gallego, E.
pp.1-9, C:MUÑOZ, Setembre, 2012
Evaluación sobre la calidad del aire interior de la Bubble Pure Air mediante la incorporación de un sistema de tratamiento con material adsorbente del aire de impulsión interior y exterior
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-52, TRILANZ S.L.,Setembre, 2012
Identificació dels compostos orgànics volàtils i determinació de les unitats d’olor mitjançant control químic en els diferents processos de tractament de residus a l’Ecoparc 2 situat al terme municipal de Montcada i Reixac (Barcelona)
Roca, F.J., Gallego, E.
p.1-52, AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, Octubre, 2012
Informe nº 7 : Evaluación de la calidad del aire interior de la Bubble Pure Air mediante la incorporación del GRSYSTEM
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-53, Setembre, 2012
Informe nº 1: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control químic, social i modelització numérica
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
AJUNTAMENTS DE CONSTANTÍ, EL MORELL, PERAFORT I VILALLONGA DEL CAMP, p. 1-59, Febrer, 2013
Anàlisi de l’eficiència de la reducció de COVs d’un catalitzador (cluster d’or)
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-18, GOLDEMAR SOLUTIONS, S.L., Abril, 2013
Informe nº 1 : Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de la planta de tratamiento de RSU de Las Marinas (El Campello-Alicante)
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-125, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., Mayo, 2013
Informe nº 2 :Estudio para la valoración del potencial impacto sobre el medio ambiente atmosférico (niveles de inmisión) de la planta de tratamiento de RSU de Las Marinas (El Campello-Alicante)
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-54, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., Mayo, 2013
Informe nº 1: Estudi de l'impacte per olors d'una futura restauració morfològica de la cantera Berta amb bales d'Ecoparc (Sant Cugat del Vallés-El Papiol)
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.,
p. 1-105 JAIME FRANQUESA S.A., Maig, 2013
Informe nº 2: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control químic, social i modelització numérica. Fase II
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-79, AJUNTAMENTS CONSTANTI, EL MORELL, PERAFORT, VILALLONGA DEL CAMP, Octubre, 2013 
Estudi d’impacte sobre el medi ambient atmosfèric d’un centre gestor de residus
Perales, J.F., Roca, F.J.
p. 1-47, AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA, Octubre, 2013
Informe nº1: Avaluació de l’impacte d’un local de consum de cànnabis sobre la qualitat de l’aire interior d’un habitatge
Gallego, E., Roca, F.J.,
p. 1-17, AJUNTAMENT DE BARCELONA, Octubre, 2013
Evaluación técnica de los informes realizados por Socienginyeria S.L. y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre el impacto al medio ambiente atmosférico de la planta de tratamiento de residuos de El Campello (Alicante)
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.
p. 1-50, FCC S.A., Noviembre, 2013
Anàlisi del compliment de les condicions establertes per protecció civil per noves zones urbanitzables en zones de risc degut al transport de mercaderies perilloses
Perales, J.F., Roca, F.J.
p. 1-20, ALTIMA S.A., Febrer, 2014
Informe nº 2 : Avaluació de les emissions de compostos orgànics volàtils d’un local de consum de cànnabis
Gallego, E., Roca, F.J.
p. 1-24, AJUNTAMENT DE BARCELONA, Març, 2014
Informe Nº 3: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control social, químic i modelització numèrica
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-96, AJUNTAMENTS CONSTANTI, EL MORELL, PERAFORT, VILALLONGA DEL CAMP, Maig, 2014 
Informe Nº 1: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control social, químic i modelització numèrica”
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-25, AJUNTAMENT CONSTANTI, Maig, 2014 
Informe Nº 1: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control social, químic i modelització numèrica”
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-32, AJUNtAMENT EL MORELL, Maig, 2014 
Informe Nº 1: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control social, químic i modelització numèrica”
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-20, AJUNTAMENT PERAFORT, Maig, 2014 
Informe Nº 1: Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control social, químic i modelització numèrica”
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-20, AJUNTAMENT VILALLONGA DEL CAMP, Maig, 2014 
Informe nº 3 : Estudi de  l’impacte de les emissions de locals de cosum de cànnabis : emissió per façana, pati interior i xemeneia
Gallego, E., Roca, F.J.,
p. 1-20, AJUNTAMENT DE BARCELONA, Juny-Juliol, 2014
Nivells d’emissió de formaldehid en els motors de combustió de biogàs de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac
Roca, F.J., Gallego, E.,
p. 1-5, EBESA, Juliol 2014
Informe nº 1 : Avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric de les activitats actuals i futures : origen episodis d’olor
Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-110, AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, Setembre, 2014
Informe nº 2 : Avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric de les activitats actuals i futures: Mapes d’impacte
Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-37, AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, Setembre, 2014
Controls de les emissions a l’atmosfera de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac
Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,
p. 1-20, EBESA, Octubre, 2014
Informe nº 2: Avaluació mitjançant modelització numèrica de l’impacte de les emissions de formaldehid procedents de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac sobre el municipis del seu entorn
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-87, ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, Octubre, 2014
Control de formaldehid als fums dels motors nº 1,2,3 i 5  de combustió de l’Ecoparc 1 de Barcelona
Roca, F.J., Gallego, E.,
p. 1-16, ECOPARC DE BARCELONA, Novembre, 2014
Avaluació de l’eficiència de reducció de COV-precursors d’ozò i NO2 d’un producte de neteja fotocatalític aplicat a diferents àrees del jardi Horts de Sant Pau (Barcelona)
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-21, FCC S.A., Novembre, 2104
Desenvolupament d'una Instrucció Tècnica per la determinació dels criteris de qualitat a complir per les associacions cannàbiques en relació a les seves emisisons a l'atmosfera
Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.,
p. 1-87, ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, Novembre, 2014
Determinació dels nivells d’immissió de compostos orgànics volàtils a les emissions a l’atmosfera procedents de l’associació cannàbica La Maria de Gràcia
Roca, F.J., Gallego, E.,
p. 1-12, ASSOCIACIÓ CANNÀBICA LA MARIA DE GRÀCIA, Gener, 2015
Informe nº 3: Estudi dels nivells d’immissió de formaldehid (control químic) en els municipis situats a l’entorn de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-46, ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, Octubre, 2014-2105
Estudio de la calidad del aire interior de la nave de proceso
Roca, F.J., Gallego, E.,
p. 1-20, AURAY MANAGING S.L., Maig, 2015
Determinació del nivells d’emissió de formaldehid dels motors de combustió de biogàs i de les xemeneies de biofiltres, i dels nivells d’immissió a l’entorn de l’Ecoparc 1 de Barcelona i en diferents punts de la ciutat de Barcelona
Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F.,
p. 1-50, ECOPARC DE BARCELONA S.A., Maig, 2015

Nivells d’immissió de compostos orgànics volàtils en períodes de 24 hores i en episodis d’olor

Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.,

p. 1-35, AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, Juny, 2015

Avaluació de l’impacte d’activitats internes i externes de Cerdanyola del Vallés sobre la qualitat de l’aire

Perales, J.F., Roca, F.J.

p. 1-136, AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, Juny, 2015

Caracterización de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles generadas en uno de los hornos de infrarojos y la mezcladora de materias primas

Gallego, E., Roca, F.J.

p. 1-15, AURAY MANAGING S.L., Juny, 2015

Estudi de l’evolució real de la qualitat de l’aire mitjançant control químic, social i modelització numérica

Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.,

p. 1-51, AJUNTAMENT EL MORELL, Juliol, 2015

Estudi d’avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric d’una planta de tractament de residus del sector oleícola

Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.,

p. 1-48, AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, November, 2015

Estudio de modelización numérica de las emisiones a la atmosfera, caracterización química y determinación del origen de los episodios de contaminación registrados en el municipio de Santa Margarida i els Monjos

Perales, J.F., Roca, F.J., Gallego, E.

p. 1-86, CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, November, 2015

Informe estudi d’impacte de les potencials emissions a l’atmosfera del dipòsit de residus Elena sobre el seu entorn

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p. 1-34, CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, February, 2016

Nivells d’immissió en el perímetre de compostos orgànics volàtils per la mesura de l’impacte de les potencials emissions d’una planta de tractament de residus oleïcoles

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 1-24, AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, February, 2016

Control de formaldehid als fums dels motors 2,3 i 4 de combustió de biogás de l’Ecoparc 2 (Montcada i Reixac)

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p. 1-6, EBESA, March, 2016

Identificació dels compostos generadors dels episodis d’olor a l’espai que ocupa el CREAL a la planta baixa del PRBB

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p. 1-15, PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, March, 2016

Control de l’impacte per olors d’una asociación cannàbica sobre diversos espais de la finca situada al carrer Bordeus, 15-19 de Barcelona”, CP BORDEUS 15-19

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 1-13, CP BORDEUS 15-19, March, 2016

Determinació dels nivells d’immissió de COV a l’aire interior d’un habitatge del carrer Pompeu Fabra de Manresa

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 1-13, H.ESPINOLA, April, 2016

Control de l’impacte de les emissions d’una associació cannàbica (episodis d’olor) sobre l’aire interior d’un habitatge situat al carre Bordeus, 15-19 de Barcelona

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 1-12, CP BORDEUS 15-19, April, 2016

Estudi per la identificació de l’origen i els compostos orgànics volàtils generadors dels episodis d’olor a l’àrea urbana de Ripollet

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F., Folch, J.,

p. 1-98, AJUNTAMENT DE RIPOLLET, June, 2016

Avaluació de la qualitat de l’aire en períodes de 24 hores. Anàlisi de l’origen dels episodis d’olor

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p. 1-36, AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, July 2016

Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,”

p. 1-24, AJUNTAMENT EL MORELL, September, 2016

Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a les emissions de l’associació cannàbica BCN

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 13, AJUNTAMENT DE BARCELONA, November, 2016

Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a les emissions de l’associació cannàbica Marqués de Barberà

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 12, AJUNTAMENT DE BARCELONA, December, 2016

Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a les emissions de l’associació cannàbica JAMMIM

Roca, F.J., Gallego, E., Folch, J.

p. 12, AJUNTAMENT DE BARCELONA, December, 2016

Informe nº 1.Determinació dels nivells de concentració de COV en diferents espais del museu Can Framis per avaluar l’impacte de l’aplicació d’un biocida

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 26, FUNDACIÓ VILA CASAS, January, 2017

Estudi d’avaluació de l’impacte d’una activitat de recuperació de plom sobre l’àrea urbana de Bonmatí. Modelització numèrica de les emissions

Roca, F.J., Perales, J.F.,

p. 42, AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ, February, 2017

Avaluació de la qualitat de l’aire interior en els espais 512.01 i laboratoris 422 i 512

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 14, PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, February 2017

Informe Nº 2. Determinació dels nivells de concentració de COV en diferents espais del museu Can Framis

Roca, F.J., Gallego, E., Folch, J., Corruchaga, A.,

p. 19, FUNDACIÓ VILA CASAS, February, 2017

Estudi per la determinació de l’eficiència de tractament d’aire exterior (COV, CO i CO2) d’un prototip amb adsorbents sòlids

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F., E., Folch, J., Corruchaga, A.,

p. 34, GINSA ELECTRÒNICS, S.L., March, 2017

Informe 1a. Estudio de la potencial emisión de formaldehido de diferentes materias primas para la fabricación de pastillas de freno

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 5, ICER BRAKES, S.A., March, 2017

Informe Nº 3. Determinació dels nivells de concentració de COV en diferents espais del museu Can Framis. Avaluació de l’eficiència d’un segon cicle de ventilació adicional

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 37, FUNDACIÓ VILA CASAS, May, 2017

Informe 2a. Estudio de la potencial emisión de formaldehído de diferentes de pastillas de freno

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 6., ICER BRAKES S.A., May, 2017

Avaluació puntual de la qualitat de l’aire en diferents punts de l’àrea urbana en períodes de 24 hores

Roca, F.J., Gallego, E., Folch, J., Corruchaga, A.,

p.45, AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, May, 2017

Informe nº 14. Determinació de la concentració de compostos orgànics volàtils al laboratori 463.03 i la sala de màquines 469

Roca, F.J., Gallego, E., Folch, J.,

p. 13, PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA, May, 2017

Informe nº 2. Avaluació de la qualitat de l’aire en períodes de 24 hores, episodis d’olor i perímetre de la planta de recuperació de plom

Roca, F.J., Gallego, E., Folch, J., Corruchaga, A.,

p.20, AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ, June, 2017

Informe 1b. Estudio de la potencial emisión de compuestos orgánicos volátiles de diferentes materias primas para la fabricación de pastillas de freno”

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 26, ICER BRAKES, S.L., June, 2017

Informe 2b. Estudio de la potencial emisión de compuestos orgánicos volátiles de diferentes  pastillas de freno

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 15. ICER BRAKES S.A., June, 2017

Informe 3. Estudio de la potencial emisión de formaldehído del polvo de fricción del rectificado de pastillas de freno

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 4. ICER BRAKES S.A., June, 2017

Informe nº 4. Estudio de la potencial emisión de formaldehído en productos de fabricación de pastillas de freno (hexaminas)

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 4. ICER BRAKES S.A., July, 2017

Evaluación del sistema de ventilación de la nave del Ecoparc de Can Mata mediante computación fluido dinámica (CFD)

Roca, F.J., Perales, J.F.

p. 72, ECOPARC DE CAN MATA S.L., July, 2017

Modelización numérica del impacto de las emisiones de las actividades clasificadas

Roca, F.J., Perales, J.F., Gallego, E.,

p.146, AYUNTAMIENTO HERNANI, Setembre, 2017

Control de compostos orgànics volàtils a l’aire interior de diferents espais del centre CELLEX del Vall d’Hebrón Institute of Oncology

Roca, F.J., Gallego, E.,

p.15, VHIO, Octubre, 2017

Control simultani de COVs als climes 1.1, 1.2 i 3 i a les plantes 2,3 i 4

Roca, F.J., Gallego, E.,

p.14, VHIO, Octubre, 2017

Control de COV en diferents punts del sistema de ventilació (Climes 3 i 4)

Roca, F.J., Gallego, E.,

p.15, VHIO, Novembre, 2017

Control simultani de COV en els aires d’entrada dels climes 1.1, 1.2, 3 i 4 i a l’aire exterior

Roca, F.J., Gallego, E.,

p.11, VHIO, Novembre, 2017

Estudio de evaluación de la potencial emisión de formaldehído de un producto utilizado en la fabricación de pastillas de freno

Roca, F.J., Gallego, E.,

p.4, ICER BRAKES,  Desembre, 2017

Informe 01: Avaluació de l’impacte mitjançant modelització numèrica d’un futur forn crematori a instal·lar a Cerdanyola del Vallès

Perales, J.F., Roca, F.J., Gallego, E.,

p.67, AJUNTAMENT CERDANYOLA DEL VALLÈS, Desembre, 2017

Caracterització de les emissions de COV en diferents focus emissors de l'EDAR del Besòs

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.

p.53, AIGÜES DE BARCELONA, Desembre, 2017

Informe 01: Avaluació de l’impacte mitjançant modelització numèrica de les emissions generades per l’activitat de fusió de metalls no ferrosos situada a Vilanova i La Geltrú

Perales, J.F., Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 125, AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, Gener, 2018

Informe 01: Caracterització de les emissions de l’EDAR del Besòs i altres focus externs

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F., 

p. 72, AIGÜES DE BARCELONA, Març, 2018

Determinación de la concentración de compuestos orgánicos volátiles en diferentes puntos de la nave de proceso y oficinas

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 17, AURAY MANAGING, Abril, 2018

Avaluació de l’impacte de les potencials emissions dels forns crematoris projectats a Sant Adrià de Besòs

Perales J.F., Roca, F.J.

p. 80, PLATAFORMA STOP CREMATORI, Abril, 2018

Determinació dels nivells de concentració de COV a l’aire interior del Laboratori de Biologia Evolutiva

Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 12, PRBB, Maig, 2018

Estudio de análisis estadístico de los niveles de inmisión generados por la estación de control del Gobierno Vasco. Cálculo de retrotrayectorias aplicado a la confirmación del origen

Perales, J.F., Roca, F.J., Gallego, E.,

p. 52, AYUNTAMIENTO DE HERNANI, Maig, 2018

Resultats prova pilot per la millora de la qualitat de l’aire en ambients interiors mitjançant fitoremediació

Roca, F.J., Gallego, E.

p.29, L'ORIGEN. INNOVACIÓ, ECOLOGIA I COMUNICACIÓ, Juny, 2018

Informe 01. Nivells de concentració de fons de compostos orgànics volàtils i sulfur d’hidrogen en diferents punts de l’àrea urbana de Vacarisses

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, F.J.

p.15, AJUNTAMENT DE VACARISSES, Juny, 2018

Informe resultats segona fase de control químic per la valoració de l’impacte de l’activitat Componentes Vilanova

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, F.J.

p. 45, AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU, Juliol 2018

Informe 02. Nivells de concentració de formaldehid en diferents punts de l’àrea urbana de Vacarisses

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, F.J.

p.4, AJUNTAMENT DE VACARISSES, Juliol 2018

Informe caracterització dels gasos procedents dels reactors biològics, decantadors, pous flotants i aire exterior

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, F.J.

p. 39, AIGÜES DE BARCELONA, Juliol 2018

Informe Nº 16: Avaluació de la qualitat de l’aire interior al Servei de Genòmica

Roca, F.J., Gallego, E., Folch.J.

p.12, PRBB, Juliol 2018

Evaluación aire interior de colmena (COVs)

Gallego, E., Roca. F.J.,

p.20, AIRE DE COLMENA, Setembre 2018

Control de COVs per la valoració dels episodis de contaminació en diferents espais del Centre de Medicina Regenerativa de Bellvitge

Roca, J.F., Gallego, E., Folch, J.

p.45, IDIBELL, Octubre 2018

Informe Nº 9:  Avaluació de la qualitat de l’aire interior del laboratori 2.06A i el despatx 3.07

Roca, F.J., Gallego E.,

p.11, VHIO, Octubre 2018

Informe Nº 10:  Avaluació de les emissions de COVs procedents de les cortines exteriors

Roca, F.J., Gallego E.,

p.13, VHIO, Octubre 2018

Determinació dels nivells de concentració de compostos orgánics volàtils a l’aire interior del despatx 2.04

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.11, VHIO, Novembre 2018

Determinació dels nivells de concentració de compostos orgánics volàtils en diferents espais del VHIO

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.14, VHIO, Novembre 2018

Caracterització puntual dels compostos orgànics volàtils a  l’aire exterior dels Pallaresos

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.12, GEMMA PALAU, Desembre 2018

Estudi d’avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric d’una activitat de producción d’alcohol etílic a partir de residus del vi

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F., Folch, J.

p. 141, AJUNTAMENT D'AVINYONET, Desembre 2018

Control puntual de la qualitat de l’aire exterior d’un habitatge per la valoració de l’impacte de les emissions  gasoses que es produeixen actualment al dipòsit de runes de Sant Antoni. Caracterització de les emissions gasoses (Compostos orgànics volàtils) a l’aire exterior de l’habitatge i en dos punts d’emissió del dipòsit de runes)

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.16, AJUNTAMENT DE SEVA, Desembre 2018

Informe Nº 6: Determinación de los niveles de inmisión de compuestos orgánicos volátiles en 24 hores en diferentes puntos del área urbana de Hernani. Determinación de los niveles de inmisión de ozono y sulfuro de hidrógeno

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.49, AYUNTAMIENTO DE HERNANI, Gener 2019

Informe Nº 7: Resultados sobre la valoración de la calidad del aire en la área urbana de Hernani obtenidos mediante la aplicación de técnicas de modelización matemática, análisis estadístico y control químico

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.59, AYUNTAMIENTO DE HERNANI, Febrer 2019

Determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils a l’aire interior del laboratori de biologia evolutiva (Lab. 763)

Roca, F.J., Gallego, E.,

p.9, PRBB, Febrer 2019

Informe Nº 6: Estudi d’avaluació de l’impacte de la planta de producció de 1,3-butadiè, instal·lada en el Polígon Nord de Tarragona, sobre l’àrea urbana del Morell

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.45, AJUNTAMENT DEL MORELL, Febrer 2019

Evolució de la concentració de disulfur de carboni en les emissions procedents d’un reactor de producció

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.6, LAINCOSA, Març 2019

Informe Nº 13: Estudi d’avaluació de la recirculació de les emissions procedents de l’activitat de l’edifici CELLEX al sistema de climatització mitjançant computació fluido-dinàmica

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.36, VHIO, Abril 2019

Caracterización  de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmosfera procedentes de diferentes materiales utilizados para la obtención de aluminio y en diferentes localizaciones de la empresa Componentes Vilanova

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.35, GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L., Maig 2019

Estudi per la caracterització d’episodis d’olor y controls de 24 hores en diferents punts de l’àrea urbana de Ripollet

Roca, F.J., Gallego, E., Perales, J.F.,

p.31, AJUNTAMENT DE RIPOLLET, Maig 2019

Determinacio de les concentracions d’emissió de compostos orgànics volàtils en diferents focus de la planta EDAR del Besòs

Gallego, E., Perales, J.F.,

p.32, AIGÜES DE BARCELONA, Maig 2019

Determinación de la concentración de compuestos orgánicos volátiles en diferentes puntos de la planta de proceso y oficinas

Gallego, E., Perales, J.F.,

p.30, AURAY MANAGING, Juny 2019

Evolució de la qualitat de l’aire en el municipi de Santa margarida i els Monjos en períodes de 24 hores

Gallego, E., Perales, J.F.,

p.23, AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, Juny 2019


Environmental Certification:

Certificació de les mesures correctores instal.lades previstes en el Projecte d'abocador controlat de residus sòlids urbans
Roca, F.J.
AJUNTAMENT DE MARÇÀ, pp.1-18, Tarragona, Gener de 1986
Dictamen sobre les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica previstes en el Projecte d'instal.lació d'una columna de fraccionament
Roca, F.J.
DOW CHEMICAL IBERICA S.A., pp.1-21, Tarragona, Febrero 1986
Dictamen de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica en el Projecte de terminal de recepció, emmagatzament i reexpedició de productes
Roca, F.J.
TERMINALES PORTUARIAS S.A., pp. 1-25, Tarragona, Febrero 1986
Certificació sobre les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica prevista en el Projecte d'instal.lació d'un evaporador de clor líquid
Roca, F.J.
ENERGIA E INDUSTRIAS ARAGONESAS S.A., pp. 1-19, Marzo 1986
Certificació de les mesures correctores previstes en el Projecte de recuperació energètica en forns de cru i buit
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-15, Tarragona, Marzo 1986
Certificació sobre el potencial contaminant del Projecte d'emmagatzament de fuel-oil de baix contingut de sofre
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1- 12, Tarragona, Marzo 1986
Roca, F.J.
Certificació de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica del Projecte d'instal.lació d'una planta d'aglomerat asfàltic

BALEAR DE SERVICIOS S.A., pp. 1-31, Palma de Mallorca, Marzo 1986
Dictamen de les mesures correctores previstes en el Projecte d'instal.lació d'una fundició
Roca, F.J.
HIEME S.A., pp. 1-18, Barcelona, Abril 1986
Certificació de les mesures correctores previstes en el Projecte d'instal.lació d'una planta d'acril-nitril
Roca, F.J.
PAULAR S.A, pp. 1-25, Tarragona, Abril 1986
Dictamen de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica previstes en el "Projecte de modificació/ampliació de la sala de cel.les electrolítiques de clor-sosa"
Roca, F.J.
S.A.CROS FLIX, pp. 1-18, Flix, Mayo 1986.
Dictamen de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica previstes en el "Projecte d'instal.lació d'una planta de fabricació de fertilitzants líquids en suspensió"
Roca, F.J.
AGRAR S.A., pp. 1-23, Barcelona, Mayo 1986
Certificació de les mesures correctores instal.lades en el projecte d'aprofitament com a combustible del residu de la unitat visco-reductora
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-5, Tarragona, Junio 1986
Dictamen de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica previstes en el "projecte d'ampliació de la unitat 653 Isomax"
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-28, Tarragona, Junio 1986.
Dictamen de les mesures correctores previstes en el projecte de recuperació de gasos de torxa
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-25, Tarragona, Junio 1986
Dictamen sobre les mesures correctores previstes en "Projecte d'instal.lació de nous forns d'inducció
Roca, F.J.
INOXCA S.A., pp. 1-7, Barcelona, Julio 1986.
Dictamen sobre les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica previstes en "projecte d'implantació de fàbrica de llantes d'alumini"
Roca, F.J.
KELSEY HAYES ESPAÑA S.A., pp. 1-10, Reus, Septiembre 1986.
Dictamen sobre les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica previstes en "Projecte d'indústria de fabricació de cisternes per a inodors
Roca, F.J.
PIEVA S.A., pp. 1-8, Barcelona, Octubre 1986.
Dictamen de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica del Projecte de sistema de descàrrega i conducció de propà des del front 80T a la refineria
Roca, F.J.
E.NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-25, Tarragona, Enero 1987.
Certificació sobre les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica. Planta producció llexiu
Roca, F.J.
E.BARBERÀ , pp. 1-15, Febrer 1987.
Dictamen de les mesures correctores de la contaminació atmosfèrica del projecte:"Instal.lació d'un nou reactor en una unitat desulfuradora de destil.lats mitjans"
Roca, F.J.
E.NACIONAL PETROLEO S.A., pp. 1-18, Tarragona, Marzo 1987.
Certificació sobre les mesures correctores previstes en el projecte de "recuperació energètica en la caldera d'etilè"
Roca, F.J.
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A., pp. 1-9, Tarragona, Junio 1987.
Certificació de les mesures correctores previstes en el: Projecte d'instal.lació industrial de barrejes de compostos orgànics"
Roca, F.J.
VALLS QUÍMICA S.A., pp. 1-17, Valls, Septiembre 1987.
Certificació sobre mesures correctores de contaminació atmosfèrica industrial d’una planta d'aglomerat asfàltic
Roca, F.J.
AGLOMERADOS BITUMINOSOS S.A., pp. 1-35, Palma de Mallorca, Febrero 1988.
Certificació dels nivells de reducció de residus en l'empresa de fabricació d’àcid làctic
Roca, F.J.
PURAC BIOQUÏMICA S.A., pp. 1-20, Barcelona, Junio 1996