Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Activitat científica

Activitat científica

El Laboratori del Centre de medi Ambient forma part, junt amb el CEPIMA, d'un grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Els articles, reports tècnics i de recerca, la participació en congressos, patents i projectes son els resultats generats en el procés de recerca aplicada en el camp, majoritàriament, dels compostos orgànics volàtils(COVs) presents en un gran nombre de processos i activitats. La seva caracterització permet valorar més acuradament la qualitat de l’aire en àrees urbanes, analitzar els processos productius per a la seva optimització, generar materials de baixa emissió, determinar eficiències de sistemes de tractament d’aire comercialitzats i de nou disseny, predir malalties mitjançant la caracterització de l’aire exhalat, etc....

 

La recerca aplicada desenvolupada ha permès aconseguir el disseny de diferents productes validats a escala real i amb criteris de qualitat reconeguts :

 

    • Equips captadors amb activació mintjançant control social o bé per sistemes remots (telefonia mòbil, radiofreqüència)
    • Sistemes adsorbents (multillit) més idonis pels compostos orgànics mès volàtils (de gran interès per la caracterització de les olors)
    • Sistemes de modelització numèrica d’alta precissió amb més alta definició del camp de vents
    • Sistemes de càlcul intensiu de retrotrajectòries per a la determinació de l’origen d’episodis  a partir de dades del seu registre

Resultats obtinguts a escala real :

 

- Captació del 100% deles episodis d’olor de curta y llarga duració

- Determinació de les u.o./m3 de cada compost individual

- Identificació i quantificació d’un ampli nombre de compostos:

Plantes de tractament de residus (ecoparc) :

Emissió biofiltres : 184 COVs detectats

Aire interior: 155 COVs detectats

Biogàs: 148 COVs detectats

Qualitat de l’aire en àrees urbanes:

Àrees urbanes amb impacte de indústries alimentaries: 144 COVs detectats

Aire interior d’habitatges amb impacte d’activitats: 161 COVs detectats

Aire interior d’habitatges amb impacte de materials constructius: 138 COVs detectats

Aire exhalat : 87 COVs detectats

Emissions biogèniques : 112 COVs detectats

- Determinació de l’origen d’episodis d’olor mitjançant càlcul de retrotrajectòries

- Avaluació de l’impacte d’activitats actuals i en projecte

Plantes de combustió de biomassa

Dipòsits de bales d’ecoparc

Plantes de tractament de residus (ecoparcs, incineradores RSU i residus industrials, abocadors RSU,plantes compostatge)

EDAR

Plantes químiques

- Avaluació de sistemes de tractament d’aire (adsorbents, fotocatalítics)