Retrotrajectories. Origen d’episodis en àrees urbanes

La determinació de l’origen d’episodis de contaminació es pot realizar mitjançant la utilització de models numèrics a partir de les dates següents :

 

- Data i hora de registre de l’episodi

- LLoc de registre de l’episodi

 

Mitjançant un model numèric adient (model que s’ajusti a l’orografia de la zona) és possible calcular la retrotrajectòria de la massa d’aire situada en el punt de registre de l’episodi. El recorregut previ de la massa d’aire en el temps (períodes de 1 a 5 minuts) permet traçar una trajectòria que determina l’eix del plomall. La seva representació sobre un mapa permet visualitzar quina o quines activitats queden en la línea traçada. Si el càlcul de la retrotrajectòria pot venir acompanyada d’un control químic ens permetrà asignar l’episodi a una determinada activitat (traçador químic) quan la retrajectòria passa per més d’una activitat.

 

Retrotrajectòria d’episodi de contaminació amb indicació de la font origen

 

 

Retrotrajectories de dos punts de detecció d’episodis d’olor.

 

Bibliografia

 

    • Gallego, E., Alarcon, M., Roca, F.J., Perales, J.F., Soriano, C, Guardino, X., “Identification of the origin of odour episodes through social participation, chemical control (DT-GC/MS) and numerical modelling”, Atmospheric Environment,42, 8150-8160 (2008)
    • Roca, F.J.,Gallego, E., Perales, J.F., Guardino, X., “Simultaneous evaluation of odor episodes and air quality. Methodology to identify air pollutants and their origin combining chemical analysis (TD-GC/MS), social participation and mathematical simulations techniques“ Air Quality in the 21 st Century, pp. 139-209,  ISBN 978-1-60456-793-9 NovaPublishers, NY, (2008)