Modelització numèrica. Determinació de l'origen dels episodis

L’origen d’episodis d’olor, sobretot en àrees amb múltiples fonts potencials emissores constitueix l’aspecte clau per la seva minimització. En aquest sentit el LCMA ha desenvolupat metodologies adreçades a resoldre aquesta problemàtica. Cadascuna d’elles s’ha dirigit a diferents situacions de control:

 

a) Anàlisi de dades històriques de registre d’episodis

b) Anàlisi de dades de registres actuals amb control químic (activació de captadors en períodes de detecció d’olor)

 

A part que podem disposar d’un primer nivell de determinació d’origen d’episodis, com ja s’ha descrit anteriorment (roses d’episodis, encreuament de trajectòries), mitjançant la modelització numèrica el LCMA ha generat un segon nivell de confirmació de l’origen amb el càlcul de les denominades retro-trajectòries validable amb la realització simultània del control químic durant el període de detecció.

 

A la figura 1 es pot observar l’origen d’un episodi a una àrea residencial amb detecció d’olor en diferents punts mitjançant el càlcul de les corresponents retrotrajectòries.

 

A la figura 2 es pot observar l’origen d’un episodi d’olor en una àrea amb múltiples fonts emissores.

 

A la figura 3 es pot observar l’evolució de la intensitat d’olor d’un episodi en el temps segons com la retrotrajectòria s’allunya de l’origen de l’activitat emissora.

 

Figura 1. Retrotrajectòries dels diferents punts de detecció d’un episodi d’olor

Figura 2. Retrotrajectòria d’un episodi d’olor en una àrea amb múltiples fonts

Figura 3. Evolució del origen de l’episodi a diferents valors d’intensitat d’olor.

(Escala d’olor : Absència d’olor (1)-Intensitat d’olor màxima (5))

 

 

Bibliografia


    • Gallego, E., Alarcon, M., Roca, F.J., Perales, J.F., Soriano, C, Guardino, X., “Identification of the origin of odour episodes through social participation, chemical control (DT-GC/MS) and numerical modelling”, Atmospheric Environment,42, 8150-8160 (2008)
    • Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F., Guardino, X., “Simultaneous evaluation of odor episodes and air quality. Methodology to identify air pollutants and their origin combining chemical analysis (TD-GC/MS), social participation and mathematical simulations techniques“ Air Quality in the 21 st Century, pp. 139-209, ISBN 978-1-60456-793-9 NovaPublishers, NY, (2008)