Control químic dirigit a la caracterització d'episodis d'olor

La caracterització química dels episodis d’olor, es l’única metodologia que dona resposta a les diferents incògnites que es pregunten tant els afectats com les administracions responsables. Permet avaluar si a part de la molèstia els compostos generadors poden tenir efectes potencials sobre la salut, i determinar el seu origen a diferència de les tècniques olfactomètriques que solament ens poden donar informació sobre el nivell d’intensitat d’olor. A les figures 1 i 2, mitjançant la generació dels mapes de concentració, podem observar per a diferents compostos el punt origen de l’emissió.

 

Figura 1. Mapes de concentració de COV

 

 


Figura 2. Mapes de concentració d’estirè

 

Bibliografia

  • Ribes, A., Carrera, G., Gallego, E., Roca, F.J., Berenguer, M.J., Guardino, X., “Development and validation of a method for air quality and nuisance odors monitoring of volatile organic compounds using multisorbent adsorption and GC/MS thermal desorption system”, Journal of Chromatography A, 1140, pp. 44-55 (2007)
  • Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F., Guardino, X., “Use of sorbents in air quality control systems”, Sorbents : Properties, Materials and Applications”,pp. 71-108,  ISBN 978-1-60741-851-1 NovaPublishers, NY (2009)
  • Gallego, E, Roca, F.J., Perales, Guardino, X.,”Comparative of the adsorption performance of a multi-sorbent bed (Carbotrap, Carbopack X, Carboxen 569) and a Tenax TA adsorbent tube for the analysis of volatile organic compounds”, Talanta, pp. 916-924 (2010)
  • Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F., Guardino, X.,” Comparative study of the adsorption performance of an active multi-sorbent bed tube (Carbotrap, Carbopack X, Carboxen 569) and a Radiello® diffusive sampler for the analysis of VOCS”, Talanta, 85, p.662-672 (2011)
  • Gallego, E., Roca, F.J., Guardino, X., Rosell, M.G., "Compuestos orgánicos volátiles: Determinación ambiental mediante captación en tubos multilecho y análisis DT-CG-EM" NTP 978, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2013)