Impacte d’activitats actuals. Mapes d’immissió : valors mitjans i màxims (episodis)

El desenvolupament dels mapes d’immissió requereix disposar de bases de dades fiables de:


- Base de dades de nivell d’emissió. Factors d’emissió determinats per mesura directa

- Base de dades orogràfiques

- Base de dades meteorològiques de superficie i mesoescalars (dades via satèl.lit)

 

Aquestes dades permeten realizar els següents mapes d’immissió :

 

- Mapes percentil 98 dels valors mitjans horaris al llarg de l’any

- Mapes percentil 98 dels valors mitjans horaris dels diferents mesos de l’any

- Mapes de valors màxims anuals

- Mapes de valors màxims mensuals

- Mapes de valors màxims i mínims per franges horàries

- Evolució de l’impacte de les emissons durant les 24 hores del dia

 

El control químic ens permet generar la base de dades més important (factors d'emissió) per incrementar la fiabilitat de l’evaluació de l’impacte de les emissions mitjançant la utilització del model numèric (model de dispersió) més adient segons l’orografia de l’àrea d’impacte :

 

Determinació dels nivells d’emissió mitjançant la mesura directa en els focus emissors

 

 

Mesura de l’emissió superficial en un dipòsit de residus

 

 

Mapa d’impacte de valors màxims de u.o./m3 d’una activitats de tractament de RSU

 

 

Mapa d’impacte d’un dipòsit de RSU (u.o./m3)