Caracterització de la composició de biogàs

Caracterització de la composició de biogàs generat en plantes de tractament de residus (abocadors, ecoparcs, EDAR,....)


 


GC-DT

DT- GC/MS

 

     

    • Determinació de la concentració de gasos  (% en volum)

    - Diòxid de carboni

    - Oxigen

    - Metà

    - Nitrogen

    - Sulfur d’hidrogen

     • Determinació de la concentració de gasos-traça

     - Siloxans

     - Compostos clorats

     - Compostos de sofre

     - Aldehids

     - Èsters

     - Cetones

     - Alcohols

     - Compostos nitrogenats

     - BTEX

     - Aromàtics

     - Èters

     - Alcans

     - Terpens

     - Àcids carboxílics

     - Glicols

     - Furans

      

      

     A) Caracterització d’un biogàs procedent d’un abocador clausurat de bales d’ecoparc


      


     B) Determinació de siloxans en biogás procedent d’una bassa de lixiviats