Impacte d’activitats en projecte o de les que no es disposa de dades de control de les seves emissions (mapes de predicció d’impactes):

El desenvolupament dels mapes d’impacte requereix disposar de bases de dades fiables de:

 

- Base de dades de factors d’emissió  publicats segons el tipus d’activitat

- Base de dades orogràfiques

- Base de dades meteorològiques de superficie i mesoescalars (dades via satèl.lit)

 

El fet de conèixer l’evolució al llarg de l’any de les zones de màxim i mínim impacte d’activitats segons el seu punt de situació dins del territori, permet la planificació de la instal.lació d’activitats potencialment emissores amb el mínim impacte sobre les àrees habitades. De la mateixa manera també podem minimitzar despeses de control al mesurar en els períodes de màxim i mínim impacte i obtenir l’interval de concentracions que podem detectar al llarg de l’any dins de l’àrea urbana. Aquest aspecte el podem aplicar tant en la valoració real de les activitats actuals com per la determinació dels nivells de fons quan avaluem l’impacte de futures activitats.

 

Evolució de les zones de màxim impacte d’activitats en períodes mensuals i franges

horàries